OPLEIDING IN PRAKTIJK

Waarom?

Effectief gebruik van instructies en optimaal geïnstrueerd


Hoe goed de instructies voor de uitvoering van operationele werkzaamheden binnen een productieafdeling ook op papier staan, in de praktijk worden deze vaak niet zo effectief gebruikt als bedoeld. Een gemiste kans. Want op deze wijze gaan voorschrift en werkwijze steeds verder van elkaar verschillen.

Toepassing van het op basis van jarenlange ervaring, en met behulp van de nieuwste e-learn technologie ontwikkelde Operator Instructie Programma (OIP) kan deze ontwikkeling onderbreken.

Een praktisch toepasbaar programma waarbij uw instructies op papier aangevuld worden met beeld en gecombineerd met e-learning tot een geheel worden gevormd waarmee een duidelijke verbeterslag kan worden gemaakt.


Hoe werkt het?

Van papier naar praktijk met behulp van visualiseren en e-learning


De aanwezige werkinstructies vormen de basis voor het OIP. Aan deze teksten en afbeeldingen worden video opnamen toegevoegd van de operationele werkzaamheden, die door de operators zelf tijdens de uitvoering worden gemaakt. De instructies schrijven voor hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en de video’s laten zien hoe het in de praktijk gebeurt. Ervaren operators kunnen bij de uitvoering instructie geven die wordt vastgelegd. Omdat beelden meer zeggen dan woorden komt de informatie beter en sneller over en blijft behouden. Juist omdat de collega’s zelf de opnames maken op de eigen werkplek, wordt de attentiewaarde en daarmee het effect vergroot. Bovendien kunnen best practices zichtbaar worden gemaakt en vastgelegd. Daarnaast brengen wij waar mogelijk onze ervaring en achtergrondkennis over processen en apparatuur in waarmee de deskundigheid van de operators kan stijgen.


Het modulair opgebouwde programma bevat toetsvragen die gerelateerd zijn aan de instructies, werkzaamheden en apparatuur. Beantwoording van de vragen maakt het nodig de instructies goed door te nemen, het programma te doorlopen en na te denken over het werk. Daarbij kan elke module in circa 15 minuten worden doorlopen. In uw eigen of in onze elektronische leeromgeving. De toetsresultaten geven aan of de informatie goed is overgekomen en geven richting voor extra instructie of bijspijkeren van kennis.


DEMO


OIP als duurzame investering


Vaak zien we dat door toepassing van het OIP de geschreven instructies compacter kunnen worden en het effect wordt vergroot. Instructie en training kan voor een belangrijk deel individueel, flexibel en bij herhaling worden gevolgd waardoor minder een beroep gedaan hoeft te worden op (ervaren) medewerkers. Hun kennis en operationele ervaring kan op deze manier worden behouden en blijvend worden benut.


Op eenvoudige wijze kan worden aangetoond dat instructie en training heeft plaatsgevonden en dat deelnemers een gewenst niveau van bekwaamheid hebben bereikt.


Tevens is het mogelijk de modules en toetsing zodanig in te richten dat de trainingsinspanningen en behaalde resultaten ingebracht kunnen worden in diplomerende vakopleidingen waardoor vrijstellingen worden verkregen.


Na een kennismakingsgesprek geeft u ons inzage in de bestaande instructies/richtlijnen voor de operationele werkzaamheden. Hierna bezoeken we de betreffende productieafdelingen. We maken een plan en overhandigen aan een of meerdere operators een go pro camera voor het filmen van de werkzaamheden. Vervolgens wordt het videomateriaal geüpload naar een beveiligde opslag en verwerkt tot heldere modules. Na het testen en goedkeuren van het trainingsprogramma worden de modules in de gekozen elektronische leeromgeving geplaatst.


Een gewijzigde werkwijze, aanpassing of nieuwe installatie is een ideale mogelijkheid de voordelen van het OIP te ervaren.


Het Operator Instructie Programma wordt geheel op maat van uw bedrijf gemaakt. Daarbij maken wij gebruik van één van de meest toegepaste e-learn ontwikkelprogramma’s van dit moment, waarbij aanpassingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd en uw bedrijf kan blijven profiteren van ontwikkelingen op het gebied van e-learning. De ‘look and feel’ van het OIP wordt aangepast aan de huisstijl van uw bedrijf. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw bedrijfsinformatie omgegaan en wordt het ontwikkelde programma uw eigendom. Klik op de video voor een demo van het OIP.

Referenties

Trainingsprogramma voor operators


Oiltanking Amsterdam

Het OIP ingezet voor het inwerken en trainen van operators bij nieuwe installaties (dampverwerkingssysteem, afvalwaterzuivering) en bij de instructie voor het uitvoeren van kritische operationele handelingen.
Training laden en lossen van tankwagens en tankschepen

Rütgers Resins te Uithoorn

Met behulp van het OIP de operationele handelingen getraind die voorkomen bij het laden en lossen van tankschepen en tankwagens. In combinatie met een ADR/ADN-opleiding.
Training afvulinstallaties en werken in PGS-hallen

Vivochem Almelo


Met het OIP een training gemaakt voor het afvulproces en opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in (PGS)hallen.
Aanvulling procesbeschrijvingen en werkinstructies

Smit & Zoon productie Weesp

Het OIP ingezet als aanvulling op procesbeschrijvingen en werkinstructies. De instructies beschrijven wat er met gebeuren en hoe dat moet. Met behulp van het OIP kunnen deelnemers zien hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. En verbetering van de uitleg van processen en werking van apparatuur met behulp van het OIP.
ADR/ADN training operators brandstofdepots

Varo Energy


Met behulp van het OIP de laad/los-werkzaamheden gevaarlijke stoffen getraind in het kader van een ADR/ADN-training.
Training jet-fuel operations


Safe & Sound - Jet-fuel training

Het OIP ingezet voor een algemene training Jet-fuel operations. De werkzaamheden bij de handeling van Jet-A1 vliegtuigbrandstof vanaf lossen uit tankschepen, verpompen door leidingen, opslag in tanks en tanken van vliegtuigen.

Contact OIP

Opleiding in Praktijk


Rob van Gelderen


M 06 - 53 230 434

E rvg_oip@euronet.nl

Kerkweg 72a, 3628 AR KockengenStel uw vraag:

Grafics & webdesign en -development: Zaat's Idee